×
Tuesday, January 25, 2022

RÄTTELSE: Listing Partners Sarl Research uppdaterar värderingen på Kvanto Payment Services Ltd.

Last updated Monday, January 10, 2022 10:57 ET , Source: NewsService

01/10/2022 / SubmitMyPR /

STOCKHOLM, Sverige, Jan. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- I ett meddelande som utfärdades under samma rubrik den 8 januari av Kvanto Payment Services Ltd., ska underrubriken och andra stycket om marknadsvärderingen vara ”922 miljoner CAD eller 10 dollar per aktie”, inte ”922 miljoner CAD eller 10 USD per aktie.” Den korrigerade versionen följer:

Listing Partners Sarl, Research Department, (”Listing Partners Research”) har uppdaterat sin värderingsrapport för Kvanto Payment Services Ltd. (”Kvanto”). Företaget har utarbetat värderingsrapporten baserat på Kvantos förväntade prognostiserade resultat.

Rapporten beräknar en skälig marknadsvärdering på cirka 922 miljoner CAD eller 10 dollar per aktie.

Hela rapporten finns att läsa här: värderingsrapport och värdering XLSX

Listing Partners Research är en oberoende avdelning hos Listing Partners Sarl som bedriver forskning om ekonomi och kapitalmarknaderna, inklusive företag som Kvanto. Kvanto har samarbetat med Listing Partners Sarl och koncerngruppen Listing Partners Ltd för att finansiera och hjälpa dem att notera sina aktier på erkända börser.

Kvanto förbereder för närvarande ett prospekt som företaget planerar att registrera i början av 2022 för att ansöka om att få sina stamaktier noterade på den kanadensiska värdepappersbörsen (”CSE”).

Om Kvanto Payment Services:

Kvanto konkurrerar på den snabbt föränderliga marknaden för digitala betallösningar. Kundanpassning har visat på Kvantos kompetens i branschen.

(PSP-ISO-certifierade) Kvanto, en ledande europeisk leverantör av multifunktionella betaltjänster, har en internationellt erkänd betallösning som integrerar ledande köpare som hanterar olika betalmetoder och betalkort, kopplade till affärer online och offline, på ett effektivt, prisvärt och pålitligt sätt.

Kvanto har byggt upp ett omfattande nätverk av partners och medarbetare från hela världen. De är välutrustade och erfarna utvecklare av betallösningar för kunder, oavsett plats och närvaro.

Kvanto Payment Services A/S, baserat i Danmark, är ett operativt dotterbolag som ägs till 100 % av Kvanto Payments Services Ltd i Kanada.

Mer information finns på: www.kvanto.com

Om Listing Partners Sarl Research och företagskoncernen Listing Partners.

Listing Partners Research är en oberoende avdelning inom Listing Partners Sarl. Den forskning som den bedriver avser ekonomi, kapitalmarknader och företag som är eller har varit involverade med Listing Partners Sarl eller med företagskoncernen Listing Partners. Listing Partners Sarl är ett oberoende företag verksamt inom företagskoncernen Listing Partners. Gemensamt driver de ett internationellt värdepappersföretag verksamt inom kapitalmarknadssystemet. Deras fokus ligger på att skapa och hantera den pågående offentliga planen och processen för företag genom att arbeta med ledningsgruppen för en framgångsrik notering och finansiering. Deras erfarenhet och kunskap leder deras kunder genom varje aspekt av börsnoteringen på en erkända primärbörser, vilket ofta resulterar i möjligheter till dubbelnotering på andra internationella aktiemarknader.

För investerarinformation, kontakta:

Bashar Alsaneh
[email protected]

Ansvarsfriskrivning

Alla uttalanden angående vår förväntade framtida finansiella ställning, verksamhetens resultat, kassaflöde, finansieringsplaner, affärsstrategi, produkter och tjänster, konkurrenslägen, tillväxtmöjligheter, ledningsgruppens planer och mål för framtida verksamhet, inklusive ord som ”förutse”, ”ifall”, ”anta”, ”planera”, ”bedöma”, ”förvänta sig”, ”ha för avsikt”, ”kanske”, ”kunde”, ”borde”, ”kommer att” och andra liknande uttryck är framåtblickande uttalanden och omfattar risker, ovisshet och oförutsedda händelser, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan leda till att faktiska resultat, åtgärder eller händelser skiljer sig väsentligt från förväntade resultat, åtgärder eller händelser. Listing Partners Sarl Research och Kvanto Payment Services Ltd. är inte skyldigt att (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt. Listing Partners Sarl Research har inte kompenserats för att upprätta denna uppdaterade värderingsrapport, men Listing Partners Sarl och företagskoncernen Listing Partners äger aktier i Kvanto.

Detta meddelande är inte en uppmaning till investeringar och tillhandahålls endast i informationssyfte.

Original Source of the original story >> RÄTTELSE: Listing Partners Sarl Research uppdaterar värderingen på Kvanto Payment Services Ltd.


There is no offer to sell, no solicitation of an offer to buy, and no recommendation of any security or any other product or service in this article. Moreover, nothing contained in this PR should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security, or to engage in any investment strategy or transaction. It is your responsibility to determine whether any investment, investment strategy, security, or related transaction is appropriate for you based on your investment objectives, financial circumstances, and risk tolerance. Consult your business advisor, attorney, or tax advisor regarding your specific business, legal, or tax situation.